O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy powstało w wyniku spotkania ludzi zainteresowanych losem parowozu Tkp1 - 46, oraz budynku w którym mieściła się Izba Tradycji Kolejnictwa na Stacji Bydgoszcz Główna Osobowa przy peronie IV.

W dniu 15.10.2015 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy w Sądzie Administracyjnym. Na listach poparcia społecznego zbieraliśmy podpisy, aby nasza praca nie została zaprzepaszczona poprzez obojętność ze strony spółek kolejowych. Budynek nadal stoi pusty, a my wysyłamy kolejne pisma.

W roku 2016 ustanowiliśmy LOGO, legitymacje i sprawy związane z przygotowaniem Stowarzyszenia do działania. Naszą postawą i pracą staraliśmy się zdobyć zaufanie społeczne.

W roku 2017 w wyniku rozmów z Dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy Panią Ewą Ankiewicz - Jasińską uzyskaliśmy wsparcie dla naszych działań.

Dzięki Pani Dyrektor, oraz pozytywnemu przyjęciu przez wszystkich pracowników tej placówki przeniesiono Siedzibę Stowarzyszenia.

W styczniu 2017 roku podpisaliśmy Umowę Najmu na pomieszczenie, oraz LIST INTENCYJNY o współpracy między Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w Bydgoszczy, a Technikum Mechanicznym nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy.

Nasze cele to wypełnianie roli społecznej w celu działalności kulturalnej w środowisku kolejarskim.